O PLACÓWCE

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Lingua Junior powstał z pragnienia kontynuacji naszych działań edukacyjnych i wychowawczych, zapoczątkowanych w naszych żłobkach.  Pierwszeństwo przyjęć do Punktu mają nasi podopieczny z placówek żłobkowych, jesteśmy jednak otwarci także dla innych dzieci.

Jesteśmy przedszkolem o profilu językowym i artystycznym, który zainspirowany jest w szczególności pedagogiką Marii Montessori - czynimy starania, by od 2016 zostać wpisanym na listę Centrum Montessoriańskich.

Przedszkolaki znajdą u nas pierwsze kąciki zainteresowań, sekcję młodych artystów, będą mogły posadzić własne roślinki w naszym ogrodzie,

a także wziąć udział w szeregu zajęć pedagogicznych.

Nasza placówka to także miejsce spotkań dla rodziców oraz punkt wsparcia pedagogicznego w trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie maluchów.

Współpracujemy z pedagogiem, logopedą oraz psychologiem dziecięcym.

 

 

Szanowni Rodzice!

W naszych placówkach wierzymy w niezwykłą moc i olbrzymią pomoc w harmonijnym rozwoju, jakie daje dzieciom obcowanie z Naturą - dlatego nasi podopieczni już od wczesnych miesięcy życia uprawiają roślinki, ogródki przy żłobku i przedszkolu, pomagają w prostych pracach ogrodniczych, a także mają żywy kontakt ze zwierzętami. Ściśle współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, bielańską fundacją Happy Animals oraz innymi stowarzyszeniami pomagającymi zwierzętom, prowadzimy szereg akcji charytatywnych na rzecz tychże organizacji, dokarmiamy zwierzęta, mamy stałe zajęcia z psami i kotami - wszystko to pod kontrolą i z zachowaniem środków ostrożności. Uważamy, że "kto jest okrutny wobec zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem", a mocno pragniemy, aby nasi podopieczni wyrośli właśnie na ludzi dobrych, wrażliwych, odpowiedzialnych i empatycznych. Badania pokazują, że obcowanie z Naturą, zwłaszcza ze zwierzętami, pomaga dzieciom opanować stres, ułatwia im pokonywanie lęków, nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, czyni bardziej otwartymi na świat. A także - jeśli prowadzone w kontrolowany sposób - pomaga wzmacniać odporność.
Te wszystkie rzeczy są dla nas niezwykle ważne i stanowią istotny element naszej wizji edukacyjnej - dlatego bardzo prosimy o przemyślenie przy wyborze naszej placówki, czy podzielają Państwo naszą wizję. Jeśli tak, to zapraszamy do nas!

Script logo