O PLACÓWCE

Lingua Junior to nasza druga placówka. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku mniej więcej od 2, 1 lat. To, do której placówki dziecko zostanie przyjęte – Lingua Baby czy Lingua Junior, jest to sprawą bardzo indywidualną, zawsze poprzedzoną rozmową z Rodzicami oraz oceną rozwoju Malucha.

 

Staramy się, aby w naszych placówkach przebywały dzieci o zbliżonym stopniu rozwoju i w podobnym wieku – wierzymy bowiem, że w tym okresie maluchy rosną i zmieniają się tak intensywnie, że trudno porównywać ze sobą dzieci sześciomiesięczne i trzylatki. Pragniemy stworzyć maluchom optymalne warunki rozwoju, jak najlepiej dostosować nasz program zajęć do wieku i możliwości, a także wyposażyć sale w sposób umożliwiający naszym podopiecznym odkrywanie nowych światów.

 

Znajdą u nas pierwsze kąciki zainteresowań, sekcję młodych artystów, będą mogły posadzić własne roślinki w naszym ogrodzie, a także wziąć udział w szeregu zajęć pedagogicznych, przeznaczonych dla dzielnych (prawie) dwulatków!

 

 

Szanowni Rodzice!

W naszych placówkach wierzymy w niezwykłą moc i olbrzymią pomoc w harmonijnym rozwoju, jakie daje dzieciom obcowanie z Naturą - dlatego nasi podopieczni już od wczesnych miesięcy życia uprawiają roślinki, ogródki przy żłobku i przedszkolu, pomagają w prostych pracach ogrodniczych, a także mają żywy kontakt ze zwierzętami. Ściśle współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, bielańską fundacją Happy Animals oraz innymi stowarzyszeniami pomagającymi zwierzętom, prowadzimy szereg akcji charytatywnych na rzecz tychże organizacji, dokarmiamy zwierzęta, mamy stałe zajęcia z psami i kotami - wszystko to pod kontrolą i z zachowaniem środków ostrożności. W naszych placówkach prowadzimy kąciki zoologiczne, mieszkają z nami zwierzęta. Uważamy, że "kto jest okrutny wobec zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem", a mocno pragniemy, aby nasi podopieczni wyrośli właśnie na ludzi dobrych, wrażliwych, odpowiedzialnych i empatycznych. Badania pokazują, że obcowanie z Naturą, zwłaszcza ze zwierzętami, pomaga dzieciom opanować stres, ułatwia im pokonywanie lęków, nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, czyni bardziej otwartymi na świat. A także - jeśli prowadzone w kontrolowany sposób - pomaga wzmacniać odporność.
Te wszystkie rzeczy są dla nas niezwykle ważne i stanowią istotny element naszej wizji edukacyjnej - dlatego bardzo prosimy o przemyślenie przy wyborze naszej placówki, czy podzielają Państwo naszą wizję. Jeśli tak, to zapraszamy do nas!

 

Script logo