REKRUTACJA

W naszych placówkach dzieci przyjmujemy dwa razy w ciągu roku - we wrześniu i w styczniu. Przyjęcie w innym terminie możliwe jest jedynie w przypadku dostępności miejsc.

Do żłobka Lingua Baby przyjmujemy maluchy od 6. miesiąca życia.

Pierwszeństwo przyjęć ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do naszych placówek.


Dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Kobierzyce mogą ubiegać się o miejsce dofinansowane przez Gminę (kryteria kwalifikacji są ustalane przez Urząd Gminy Kobierzyce - szczegóły dostępne w placówce).
Dzieci zamieszkujące na terenie innych Gmin i Miast - przyjmowane są w miarę dostępności miejsc, jednak opłaty nie są pomniejszane z tytułu dotacji.

 

Aby ubiegać się o miejsce, prosimy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową. Można złożyć ją osobiście w naszej placówce lub przesłać elektronicznie na adres biuro@lingua-land.pl
Jest to pierwszy krok rekrutacyjny. Po otrzymaniu karty potwierdzimy Państwu dostępność miejsca w podanym na karcie terminie i umówimy się na spotkanie w naszym żłobku. Wówczas będą mogli Państwo podjąć ostateczną decyzję, czy chcieliby powierzyć nam opiekę nad swoim skarbem.

 

Script logo