CENNIK

 Aktualnie oferujemy 2 opcje do wyboru:

 

PAKIET MINI, czyli opieka do 8 godzin dziennie - cena 900 zł miesięcznie *

PAKIET MAXI, czyli opieka ponad 8 godzin dziennie - cena 1000 zł miesięcznie *

Dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Kobierzyce otrzymują dofinansowanie w wysokości 400 zł miesięcznie, tak więc opłaty czesnego dla tych dzieci wynoszą odpowiednio 500 zł i 600 zł.

 

* UWAGA! Rodzice dzieci, którzy podpisali nowe umowy lub umowy o kontynuacje do 30.06.2018, proszeni są o sprawdzenie zapisów umowy, dotyczących obowiązujących dla nich rabatów (na umowach podane są Państwa ceny, aktualne do końca trwania tychże umów). W razie wątpliwości prosimy pytać.

 

Ceny te NIE ZAWIERAJĄ opłaty za wyżywienie - stawka dzienna za 4 posiłki

(śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek, a także napoje, owoce) wynosi 13 zł.

 

Dodatkowe godziny opieki:

W przypadku przekroczenia wykupionego pakietu opieki, naliczamy 10 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę opieki.

W przypadku konieczności opieki nad dzieckiem poza godzinami pracy placówki (7:00 - 17:00, naliczamy 20 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę opieki.

 

Opłata wpisowa:

500 zł w roku pierwszym, 100 zł przy kontynuacji w latach kolejnych

 

Zajęcia adaptacyjne:

Każdy z nowych podopiecznych może skorzystać z 3 dni BEZPŁATNYCH zajęć adaptacyjnych (szczegóły w placówce).

Koszt kolejnych godzin adaptacyjnych to 10 zł za 60 min.

Istnieje możliwość wykupienia pakietu adaptacyjnego w cenie 500 zł (60 godzin).

Script logo