O PLACÓWCE

Jesteśmy pierwszą placówką w Gminie Kobierzyce, posiadającą niezbędne pozwolenia i wpisy do ewidencji żłobków!

 

Żłobek Lingua Baby oraz żłobek i punkt przedszkolny Lingua Junior to miejsce wyjątkowe,

zapewniające każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo.

Do naszego żłobka zapraszamy dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat!

Zapewniamy wysokiej jakości opiekę oraz dwujęzyczny (polsko-angielski)

program zajęć edukacyjno-rozwojowych.

 

Życie dziecka w okresie żłobkowym i przedszkolnym to przede wszystkim zabawa. To na niej opieramy naszą działalność wychowawczą i dydaktyczną.
Nie startujemy w wyścigu talentów, lecz pozostawiamy dzieciom pełną wolność spokojnego bawienia się w życie.
Kierujemy się zasadą, że najważniejsze dla harmonijnego rozwoju maluszka są miłość, szacunek, ciepło i czas...
Wspieramy jego wrodzoną ciekawość świata, rozwijamy poczucie własnej wartości i szacunku do innych.

W naszej placówce stawiamy na bezpieczeństwo Dzieci oraz na mądrą, fachową opiekę nad nimi.

 

Jak podkreśla większość naukowców zajmujących się rozwojem małego dziecka, opieka nad dzieckiem musi być wysokiej jakości, sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę, pracującą w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach, z niewielką liczbą dzieci przypadających na jednego opiekuna - dokładnie takie warunki stwarzamy naszym podopiecznym!

 

Szanowni Rodzice!

W naszych placówkach wierzymy w niezwykłą moc i olbrzymią pomoc w harmonijnym rozwoju, jakie daje dzieciom obcowanie z Naturą - dlatego nasi podopieczni już od wczesnych miesięcy życia uprawiają roślinki, ogródki przy żłobku i przedszkolu, pomagają w prostych pracach ogrodniczych, a także mają żywy kontakt ze zwierzętami. Ściśle współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, bielańską fundacją Happy Animals oraz innymi stowarzyszeniami pomagającymi zwierzętom, prowadzimy szereg akcji charytatywnych na rzecz tychże organizacji, dokarmiamy zwierzęta, mamy stałe zajęcia z psami i kotami - wszystko to pod kontrolą i z zachowaniem środków ostrożności. W naszych placówkach prowadzimy kąciki zoologiczne, mieszkają z nami zwierzęta. Uważamy, że "kto jest okrutny wobec zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem", a mocno pragniemy, aby nasi podopieczni wyrośli właśnie na ludzi dobrych, wrażliwych, odpowiedzialnych i empatycznych. Badania pokazują, że obcowanie z Naturą, zwłaszcza ze zwierzętami, pomaga dzieciom opanować stres, ułatwia im pokonywanie lęków, nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, czyni bardziej otwartymi na świat. A także - jeśli prowadzone w kontrolowany sposób - pomaga wzmacniać odporność.
Te wszystkie rzeczy są dla nas niezwykle ważne i stanowią istotny element naszej wizji edukacyjnej - dlatego bardzo prosimy o przemyślenie przy wyborze naszej placówki, czy podzielają Państwo naszą wizję. Jeśli tak, to zapraszamy do nas!

Script logo